Styrelsen

Kontakta styrelsen via epost: styrelsen@brfkarl11.se

 

Sittande styrelse är:

Per Benker (Ordförande och primär kontaktperson) telefon: 070-293 34 27
Styrelsemöten, primär tele-kontakt för medlemmar, fastighetsfrågor

Tapio Aarnivaara (Ledamot) telefon: 076-559 26 95
Sekreterare, mailkontakt

Pontus Ljungberg (Ledamot) telefon: 070-533 31 76
Ekonomi

Patric Wennström (Ledamot) telefon: 070-954 22 36
Fastighetsfrågor

Göran Weström (Ledamot) telefon: 070-218 33 40
Postbox, andresekreterare, nyckelansvarig

Alexander Bogardi (Suppleant)

Garageplatser, hemsida

Eva Gottfridsson (Suppleant)
Nyckelansvarig, yttre miljö