Felanmälan

Fel i din lägenhet eller allmänna utrymmen som inte är akut och gäller garantiärenden

Under garantitiden ska vi kontakta Bonava om vi upptäcker fel.

Mail: kundservice@bonava.se

Telefon: 020-282828

Om ni mailar Bonava, skicka gärna en kopia till styrelsen. styrelsen@brfkarl11.se

Fel som inte är garantiärenden vardagar kl. 07-16

Kontakta UBC på telefon 018-125538

Fel om det är akut utanför kontorstid

Akuta ärenden som vatten, el och ventilation, kontaktar ni Bravidas jour på telefon:

018-100410

Kontakta gärna styrelsen om ni är osäker på hur en felanmälan ska göras.