Hur man ställer upp dörrarna

God fortsättning! Nu finns en guide framtagen för hur man kan ställa upp dörrarna på ett bättre sätt.

Hur man ställer upp entrédörren

Detta förhindrar slitage och gör i förlängningen på att vi inte behöver serva dörrarna lika ofta.